Электронды кітаптар
Kazneb.kz - Электрондық мемлекеттік кітапхана қоры
Bookfund.kz - Қазақстан Республикасының Кітап ісінің ақпараттық жүйесі
Мамандық:
Біліктілік:
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Азық-түлік тауарларын тану және сараптау
Диханбаева Ф., Кузембаева Г., Кузембаев К., Матибаева А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Аспаз мамандығы бойынша бақылау материалдары
Качурина Т.А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Аспаздық
Анфимова Н.А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Аспазшы мамандығын өндірістік тұрғыда оқыту
Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Ашытқылы қамырдан дайындалатын ұн кондитер өнімдері
Ермилова С.В., Соколова Е.И.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Әртүрлі тәсілдерді пайдалан отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау
Чулакова Л.С., Мекебаева Н.А., Уйкасова З.С., Адильханов С.С.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Выполнение первичной кулинарной обработки с учетом особенностей используемого сырья
Яулакова Л.С, Молдабекова А.О., Аюпова Г.С., Адильханов С.С.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Выполнение тепловой кулинарной обработки продуктов с использованием различных способов
Чулакова Л.С., Мекебаева Н.А., Уйкасова З.С., Адильханов С.С.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Контроль качества обслуживания гостей в ресторане
Анаятова И.В., Сыдыгалиева Э.У., Уйкасова З.С., Токенов Ж.А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Көкөністер мен саңырауқұлақтардан тағамдар әзірлеу
Соколова Е.И.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Күрделі нан тоқаш, ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындау үрдісін ұйымдастыру
Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының технологиялық жабдықталуы
Золин В.П.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Қолданылатын шикізат ерекшеліктерін ескере отырып, алғашқы аспаздық өңдеуді орындау
Чулакова Л.С., Молдабекова А.О., Аюпова Г.С., Адильханов С.С.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Ішкі құжаттаманы әзірлеу
Джалилов А.А., Кайырханова А.М., Фартыгина Л.Н., Биджанов А.Д.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства
Даркенбаева Г.С., Молдакулова А.Д., Темирбекова А.Б., Мұратханқызы А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент
Анаятова И.В., Сенгирбекова Л.К., Мұратханқызы А., Абуев М.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Мейрамханада қонақтарға қызмет көрсету сапасын бақылау
Анаятова И.В., Сыдығалиева Э.У., Уйкасова З.С., Төкенов Ж.А.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Менеджмент в ресторанном бизнесе
Анаятова И.В., Сенгирбекова Л.К., Мұратханқызы А, Абуев М.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Обеспечение прибыльности предприятия питания
Атежанова А.К., Токенов Ж.,Мұратханқызы А., Сенгирбекова Л.К.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз
10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру. 3W10130302 - Аспазшы
Оборудование на предприятиях питания
Увакасова Г.Т., Хасенова Ш.К., Сенгирбекова Л.К., Сабралиева М.Д.
Кітапты оқу үшін QR кодын басып, сканерлеңіз